Öppettider och lov

Öppettider

Ordinarie öppettider skoldagar är kl 12 – 18.


Om du som vårdnadshavare har behov av barnomsorg under Stockholm stads riktlinjer för öppettider, 06:30-18:30  vänligen kontakta oss.

Lovöppet


Vi erbjuder lovöppet för fritidsklubbsbarnen under skolterminens lovdagar enligt följande. Anmälan till lovöppet är obligatorisk. Lovöppet är mellan kl 9–18. Vi har stängt alla kalenderns röda dagar.

Under lovöppet bjuder vi på näringsrik och varierande lunch och mellanmål. När vi gör särskilda aktiviteter med barnen eller reser iväg på utflykt bekostar Vängåvan vanligtvis detta.


OBLIGATORISK NÄRVAROANMÄLAN TILL LOVÖPPET

All närvarounder lovet skall föregås av en anmälan till lovöppet, se sista anmälningsdatum för respektive lov. Frånvaroanmälan vid sjukdom under lovöppet måste ske innan kl 10. Frånvaroanmälan sker via mail eller telefon. parken@parklekenvangavan.se 08-656 34 06.

 

Ni får alltid mail, till mailadressen ni anmält till oss, med fråga huruvida ni önskar anmäla ert barn till lovöppet eller ej. Anmälan kan göras med vändande mail.


Om ni önskar barntillsyn under loven gör ni anmälan till oss via mail innan senaste anmälningsdatum. Annars kan vi inte garantera barnet plats. Vi svarar på varje anmälan, så vet ni att just er anmälan kommit fram. 


_________________________________________________________________VÅRTERMINEN 2019


7  januari, måndag, v 2. LFSLs första skoldag är måndag 7 januari. Lovöppet för Essingeskolan 9.00-18.00. Lovanmälan obligatorisk senast fredag 9 november.


8 januari, tisdag, v 2. Lovöppet för Essingeskolan 9.00-18.00. Lovanmälan obligatorisk senast fredag 9 november.


18 februari - 22 februari, Sportlov -  endast LFSL., v 8. Lovöppet 9-18. Fritids som vanligt för övriga. Lovanmälan obligatorisk senast fredag 25 januari


25 februari - 1 mars, Sportlov -  region Stockholm & LFSL, v.9. Lovöppet 9-18. Anmälan obligatorisk. Närvaroanmälan senast fredag 25 januari


22 mars, fredag - LFSL studiedag. Lovöppet och vanligt fritids 9-18. Anmälan obligatorisk.


15 april- 18 april, Påsklov v 16 -  region Stockholm & LFSL. Lovöppet 9-18. Fritids som vanligt för övriga. Lovanmälan obligatorisk senast fredag 29 mars.

Stängt långfredagen 19 april och annandag påsk 22 april


Påsklov v 17 -  LFSL. Lovöppet tisdag 23 april - fredag 26 april. Fritids som vanligt för övriga. Lovanmälan obligatorisk senast fredag 29 mars.


1 maj, onsdag – Första maj. Stängt.


30 maj, torsdag – Kristihimmelsfärd. Stängt.


31 maj, fredag - Klämdag efter Kristihimmelsfärd. Lovöppet 9-18. Lovanmälan obligatoriskt.


6 juni, torsdag – Sveriges nationaldag. Stängt.


7 juni, fredag - Klämdag efter Sveriges nationaldag. Lovöppet 9-18. Lovanmälan obligatoriskt.


11 juni, tisdag – Essingeskolans sista skoldag. Lovöppet och vanligt fritids 9-18. Anmälan obligatorisk, senast fredag 3 maj.


20 juni, torsdag - LFSL sista skoldag. Lovöppet och vanligt fritids 9-18. Anmälan obligatorisk, senast fredag 3 maj.


Sommarlovsöppet vt-19

Preliminärt lovöppet. 11- 28 juni lovöppet och vanligt fritids 9-18. Anmälan obligatorisk, senast fredag 3 maj. Torsdag den 20 juni, dag innan midsommarafton stänger vi kl 15.00. Midsommarafton stängt.


VÄNGÅVAN HAR 2019 PRELIMINÄRT SOMMARSTÄNGT VECKORNA 27-31Höstterminen 2019

Sommarlovsöppet ht-19

Preliminärt lovöppet 5 - 21 augusti klockan 9-18. Anmälan obligatorisk, senast fredag 3 maj.

Från och med Vängåvans första lovöppet ht-19 är nya fyror välkomna till Vängåvans fritids. Lovanmälan via mail till lovfritids är obligatorisk och ska vara Vängåvan tillhanda senast fredag den 3 maj till mail parken@parklekenvangavan.se. Nyinskrivning till Vängåvans fritids ska vara Vängåvan till handa senast den 1 maj. Välkomna!

19 augusti, måndag - Essingeskolans första skoldag.

22 augusti, torsdag - LFSL förste skoldag.


Höstlov v 44, 28 oktober - 1 november. Lovöppet klockan 9-18. Anmälan obligatorisk.


Terminens sista dag: 20 december


Vårterminen 2020

Vårterminens första dag: 8 januari

Sportlov (vecka 9) 24-28 februari

Påsklov (vecka 15) 6-9 april

Lov vid Kristi himmelsfärdsdag: 22 maj

Läsåret slutar: 9 juni
Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.