Ansökan fritids

 

Ansökan fritidsklubb för åk 4-6

 

I år är det många barn i årskurserna och eftersom vi har begränsat antal platser gäller det att vara snabb med anmälan. Nedan finner ni ansökningsblanketten. För plats till höstterminen skall ansökan vara oss tillhanda senast den 1 maj. Vi behöver information kring barnet och avtalet vill vi ha undertecknat i två exemplar.

 

Vängåvan på Stora Essingen erbjuder plats för alla barn som går i åk 4-6 plats men företrädesvis för barn som bor eller går i skolan på Stora Essingen. Om ditt barn är skrivet i en annan stadsdel (eller kommun) än Stockholms stad och ni önskar ha barnet inskrivet på Vängåvans fritids måste er hemkommun eller stadsdel godkänna att vi erhåller s.k. mellanstadiepeng för ditt barn. Vänligen meddela oss vid inskrivning om ert barn är inskrivet i annan kommun är Stockholmskommun.

 

•Avgiften är 550 kr/månad 2017-2018 och betalas i elva månader per år, juli är avgiftsfri och

i augusti betalas reducerad avgift.

•Avgiften betalas i förskott till vårt plusgirokonto enligt faktura ni erhåller per mail till

mailadress ni angivit i ansökan. Ange fakturanummer på inbetalningen.

•Medlemsavgiften i föreningen Vängåvans Vänner är obligatoriskt när man har sitt barn i

fritidsverksamheten och årsavgiften om 100 kr per år faktureras i samband med första

fakturan.

•Barnens plats sägs senast upp då barnet går ut sexan och lovöppet

stänger för terminen. Då sägs platsen upp per automatik.

•Uppsägning ska ske skriftligen vid utträde innan barnet går ut sexan eller utträde innan läsårets slut. Uppsägninstiden är då två kalendermånader.

Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.