Förväntansdokument

 

Förväntansdokument

 

SOM BARN KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV OSS

 • Att vi strävar mot att du ska få de bästa förutsättningarna till att utveckla dina förmågor.
 • Att vi arbetar för att miljön skal vara så trygg som möjligt.
 • Att vi bryr oss om dig.
 • Att vi bemöter dig med respekt.
 • Att vi kommer att göra allt för att hjälpa dig om du råkar illa ut.
 • Att vi kommer att ingripa mot alla former av mobbing.
 • Att vi kommer att ingripa mot alla former av kränkande tilltal.
 • Att vi samverkar med dina föräldrar.

 

SOM FÖRÄLDER KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV OSS

 • Att vi försöker skapa bästa möjliga fritidsmiljö för ditt barn.
 • Att vi strävar efter en hög kvalitet i det vi gör.
 • Att vi arbetar för att ditt barn ska känna glädje att gå till fritids.
 • Att vi särskilt uppmärksammar barn i behov av särskilt stöd.
 • Att vi arbetar för en trivsam miljö.
 • Att all personal arbetar för att skapa trygghet för ditt barn.
 • Att vi för ditt barns bästa vill samverka med dig som förälder.
 • Att du alltid är välkommen till fritids.
 • Att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer.
 • Att vi vid varje skolstart har anordnar ett föräldramöte och där emellan andra gemensamma aktiviteter.
 • Att vi skyndsamt bokar ett enskilt samtal med dig gällande ditt barn om du så önskar.

 

.

 

 

VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG SOM BARN

 • Att du tar eget ansvar för ditt beteende och gör ditt bästa.
 • Att du framför meddelanden till och från fritids.
 • Att du är rädd om dina egna, andras och fritids tillhörigheter.
 • Att du är artig och använder ett vårdat språk.
 • Att du är hjälpsam mot kamrater och vuxna.
 • Att du väntar på din tur i sammanhang där flera ska samsas.
 • Att du lyssnar när någon annan pratar.
 • Att du rättar dig efter tillsägelser från vuxna.
 • Att du pratar med en vuxen om det är något som inte känns bra

 

VI FÖRVÄNTAR OSS AV DIG SOM FÖRÄLDER

 • Att du hjälper ditt barn att förstå och ta eget ansvar för sig och sitt beteende.
 • Att du hjälper ditt barn att vara en god kompis.
 • Att du ser till att ditt barn kommer i tid till fritids vid bokade aktiviteter.
 • Att ditt barn är utvilat och har ätit frukost innan dagen startar och middag innan kvällsaktiviteter.
 • Att ditt barns klädsel är anpassad efter väderlek och aktiviteter.
 • Att du uppmuntrar ditt barn att använda ett vårdat språk.
 • Att du är uppmärksam på om ditt eller något annat barn utsätts för obehag eller om ditt barn utsätter andrar för obehag och ser till att fritids och skola får veta det.
 • Att du tar kontakt med personal om du har synpunkter på något i vår verksamhet.
 • Att du tar del av informationen från oss.
 • Att ditt barn kommer till anmält lovöppet och vid förhinder avanmäler i god tid.

Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.