Klagomålsrutin

 

Klagomålsrutin

 

På Vängåvan strävar vi efter att barnen ska få de bästa förutsättningarna till att utveckla sina förmågor och att miljön ska vara så trygg som möjligt. Vårt mål är att alla blir behandlade och behandlar varandra likvärdigt utifrån medmänsklighet, respekt och omtänksamhet. Om du som barn hos oss eller som förälder är missnöjd med något och inte tycker att vi lever upp till våra mål och dina förväntningar vill vi gärna att du framför det till oss.

Vänd dig i första hand till personalen på plats. Om situationen inte upphör och du anser att problemet är allvarligt ska du lämna ett skriftligt klagomål till verksamhetschef på mailadressen parken@parklekenvangavan.se. Inom fem arbetsdagar kommer du att få besked från verksamhetschef hur ditt ärende kommer att behandlas.

Det går också bra att kontakta styrelsens ordförande vid behov, kontaktuppgifter till denne hittar du under fliken Kontakt.

 

 

Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.