Hyreskontrakt

 

Hyr vår lokal

 

Hyreskontrakt – skriv ut, fyll i och lämna in till parken >>

 

Lokalhyran är 500 kr för lördag eller söndag,

500 kr för en vardagskväll, för vardagsförmiddag be om offert.

Uthyrning sker endast till medlemmar.

Du uppvisar själv kvitto på erlagd avgift vid hyrestillfället.

 

 

Kontrakt – Hyra av lokalen Vängåvans vänner

I och med detta avtal har jag förbundit mig till nedanstående:

 

1. Lokalen ska återställas i ursprungligt skick. Alla möbler ska möbleras tillbaka till sina

ursprungliga ställen.

 

2. Städning av lokalen.

a. Köket skall vara helt rengjort, allt skall vara undanställt på sin plats och diskmaskinen

urplockad.

b. Soffor skall dammsugas ur vid behov.

c. Samtliga bord som använts skall rengöras och torkas av med fuktig trasa.

d. Vid barnkalas skall äve n stolarna ses över och torkas av från rester av kladdiga

barnhänder.

e. Alla golv i de rum någon av besökarna har vistas skall dammsugas. Flytta på mattor

och dammsug även under soffor och bord.

f. De toaletter som använts skall städas.

g. Samtliga golv där någon av besökarna skall våttorkas.

h. Soporna skall källsorteras. Metall, plats, papper, kartong, glas, batteri och lämnas vid

återvinningsstation. Eventuellt övrigt avfall ska läggas i Vängåvans soptunna. Alla

soppåsar i kök och badrum skall tömmas.

i. Samtliga luckor skall vara stängda, samtliga lampor släckta, kranar avstängda och

dörren låst.

 

3. Nyckel returneras måndag eller tisdag direkt efter hyrestillfället under Vängåvans öppettider.

 

 

§1 Den ideella föreningen Parkleken Vängåvan upplåter åt hyresgästen sina lokaler på Essinge

kyrkväg. Lokalen uthyrs för barnverksamhet och för annan verksamhet som godkänts i

förväg av föreningen. Ingen alkoholförtäring är tillåten.

§2 Hyra utgår enligt följande: Lördag och söndag, 500 kr, kväll vardagar 500 kr, förmiddagar

vardagar, enl offert

§3 Hyran betalas i förskott. Hyresgästen måste vara medlem i föreningen Vängåvans vänner,

100 kr/år. Betalning sker antingen i samband med rekvirering av nyckel eller via faktura.

§4 Bokning avbokas senast 3 veckor innan hyresdatum för att ingen hyra skall utgå.

§5 Hyresgästen kvitterar ut 1 st nyckel med märkning enligt ovan till Parkleken Vängåvans

lokaler. Nyckel utkvitteras onsdag - fredag kl 12,00-17,30 samma vecka som hyra sker.

Nyckel återlämnas senast måndag - tisdag närmast efter uthyrningstillfället. . Om nyckel inte

returneras i tid faktureras kostnad för byte av lås samt det antal nyckelkopior som parken

behöver.

§6 Hyresgästen får använda Vängåvans inventarier såsom köksgeråd men inte ta av

verksamhetens förbrukningsvaror som pysselmaterial och liknande.

§7 Hyresgästen förbinder sig att akta och vårda utrymmena. Vid skada är hyresgästen

ersättningsskyldig såvida han inte kan visa att vare sig han eller någon han ansvarar för kan

anses vållande. Hyresgästen får använda alla utrymmen utom personaltoaletten samt andra

låsta utrymmen.

§8 Hyresgästen städar lokalerna och iordningställer inventarier och möbler i enlighet med

Parkens önskemål. Om inte tillfredställande städning skett faktureras hyresgästen enligt

befintlig städfirmas prislista.

§9 Förlorade eller skadade inventarier ersätts av hyresgästen.

§10 Hyresgästen får ej upplåta lokalen åt andra under hyrestiden.

§11 Hyresgästen förbinder sig att iaktta de ordningsregler som gäller för fastigheten.

 

 

Parken är en given mötesplats

på Stora Essingen för stora och små.