Hyreskontrakt

Hyr vår lokal

 

Hyreskontrakt – skriv ut, fyll i och lämna in till parken >>

 

 

 

Hyra av lokalen Vängåvans vänner

I och med detta avtal har jag förbundit mig till nedanstående:

 

1.Lokalen ska återställas i ursprungligt skick. Alla möbler ska möbleras tillbaka till sina ursprungliga ställen. Glöm inte på att vända tillbaka borden i köket så att iläggsskivan är vänd in mot väggen och stolarna skall stå på golven på sina platser.

 

2.Städning av lokalen skall ske enligt följande.

a.Köket skall vara helt rengjort, allt skall vara undanställt på sin plats och diskmaskinen urplockad.

 

b.Samtliga bord som använts skall rengöras och torkas av med fuktig trasa.

 

c.Vid barnkalas skall även stolar, väggar och andra ytor ses över och torkas av från rester av kladdiga barnhänder.

 

d.Alla golv i de rum som någon av besökarna har vistas i skall dammsugas och våttorkas. Flytta på mattor och dammsug även under soffor och bord.

 

e.Soffor skall dammsugas ur vid behov.

 

f.Samtliga toaletter skall städas och vara fräscha.

 

g.Alla stolar skall stå på golvet när ni låser och går hem.

 

h.Soporna skall källsorteras. Vi sorterar *metall, *plats, *papper, *kartong, *glas, *batteri och lämnas vid återvinningsstation på Essinge kyrkväg 9. *Matrester, endast matrester (läs på skyten vid komposthinken), kan läggas i det bruna matåtervinningskärlet. Eventuellt *övrigt avfall ska läggas i Vängåvans soptunna ute vid vägen. Alla soppåsar i kök och badrum skall tömmas och nya påsar skall sättas i kärlen.

 

i.Dra ej ur kontakter som ni inte själva har satt i, tack.

 

j.Alla stolar skall stå på golvet när ni låser och går hem.

 

k.Samtliga fönsterluckor skall vara stängda, samtliga lampor släckta, alla kranar avstängda och dörren låst (se noga så att inte kranen i städskrubben står och droppar).

 

3.Nyckel returneras måndag eller tisdag direkt efter hyrestillfället under Vängåvans öppettider.

 

 

 

 

 

Parken är en given mötesplats

på Stora Essingen för stora och små.

 

Pris och betalning

Kostnad är 500 kr för lördag eller söndag,

500 kr för en vardagskväll, för vardagsförmiddag be om offert.

Uthyrning sker endast till medlemmar.

Du uppvisar själv kvitto på erlagd avgift vid hyrestillfället

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1 Den ideella föreningen Parkleken Vängåvan upplåter åt hyresgästen sina lokaler på Essinge kyrkväg. Lokalen uthyrs för barnverksamhet och för annan verksamhet som godkänts i förväg av föreningen. Ingen alkoholförtäring är tillåten.

 

§2 Hyra utgår enligt följande: Lördag och söndag, 500 kr, kväll vardagar 500 kr, förmiddagar vardagar, enl offert

 

§3 Hyran betalas i förskott. Hyresgästen måste vara medlem i föreningen Vängåvans vänner, 100 kr/år. Betalning sker antingen i samband med rekvirering av nyckel eller via faktura.

 

§4 Bokning avbokas senast 3 veckor innan hyresdatum för att ingen hyra skall utgå.

 

§5 Hyresgästen kvitterar ut 1 st nyckel med märkning enligt ovan till Parkleken Vängåvans lokaler. Nyckel utkvitteras onsdag - fredag kl 12,00-17,30 samma vecka som hyra sker. Nyckel återlämnas senast måndag - tisdag närmast efter uthyrningstillfället. . Om nyckel inte returneras i tid faktureras kostnad för byte av lås samt det antal nyckelkopior som parken behöver.

 

§6 Hyresgästen får använda Vängåvans inventarier såsom köksgeråd men inte ta av verksamhetens förbrukningsvaror som pysselmaterial och liknande.

 

§7 Hyresgästen förbinder sig att akta och vårda utrymmena. Vid skada är hyresgästen ersättningsskyldig såvida han inte kan visa att vare sig han eller någon han ansvarar för kan anses vållande. Hyresgästen får använda alla utrymmen utom personaltoaletten samt låsta utrymmen.

 

§8 Hyresgästen städar lokalerna och iordningställer inventarier och möbler i enlighet med Parkens önskemål. Om inte tillfredställande städning skett faktureras hyresgästen enligt befintlig städfirmas prislista.

 

§9 Förlorade eller skadade inventarier ersätts av hyresgästen.

 

§10 Hyresgästen får ej upplåta lokalen åt andra under hyrestiden.

 

§11 Hyresgästen förbinder sig att iaktta de ordningsregler som gäller för fastigheten.