KONTAKT

VÄNGÅVANS VÄNNERS LEDNING


Verksamhetschef

Sofia Lisiderius

08-656 34 06, admin@parklekenvangavan.seVÄNGÅVANS VÄNNERS STYRELSE 2018-2019


Ordförande

Eva Theizs

072-599 48 30, evatheisz72@gmail.com


Kassör

Anders Holen

070-916 19 67, ah@mobiltech.se


Sekreterare, kommunkontakt, vice ordförande

Juha Lumpus,

072-4500632, juha.lumpus@veolia.com


Kommunkontakt

Tomas Martinsson

070-752 69 52, tomas.martinsson@hotmail.com


Personalansvarig

Madeleine Lauritzen

072-505 49 00, madeleine_lauritzen@yahoo.se


Informationsansvarig

Lotta Tiveus

070-051 52 00, lotta.tiveus@hotmail.com

och

Madeleine Lauritzen

072-505 49 00, madeleine_lauritzen@yahoo.se


Fixaransvarig, suppleant

Håkon Vist

070-6109554, hakon_vist@yahoo.no


Revisor

Maria Björkling   

070-400 28 84, mariabjorkling@hotmail.com


Valberedning

Tove Dumon Wallsten

073-0731418, tovewa@hotmail.com

och

Fredrik Rosenholm,

070-085 22 60, frosenholm@gmail.com

Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.