KONTAKT

VÄNGÅVAN

 

Essinge Kyrkväg 3-5

112 65 Stockholm

08-656 34 06

 

plusgiro 774550-8

 

 

parken@parklekenvangavan.se

 

Föräldrakontakt

För dig som har barn på Vängåvans fritids >>

VÄNGÅVANS VÄNNERS STYRELSE 2018-2019

 

Ordförande

Eva Theizs

072-599 48 30, evatheisz72@gmail.com

 

Kassör

Anders Holen

070-916 19 67, ah@mobiltech.se

 

Sekreterare, kommunkontakt, vice ordförande

Juha Lumpus,

072-4500632, juha.lumpus@veolia.com

 

Kommunkontakt

Tomas Martinsson

070-752 69 52, tomas.martinsson@hotmail.com

 

Personalansvarig

Madeleine Lauritzen

072-505 49 00, madeleine_lauritzen@yahoo.se

 

Informationsansvarig

Lotta Tiveus

070-051 52 00, lotta.tiveus@hotmail.com

och

Madeleine Lauritzen

072-505 49 00, madeleine_lauritzen@yahoo.se

 

Fixaransvarig, suppleant

Håkon Vist

070-6109554, hakon_vist@yahoo.no

 

Revisor

Maria Björkling

070-400 28 84, mariabjorkling@hotmail.com

 

Valberedning

Tove Dumon Wallsten

073-0731418, tovewa@hotmail.com

och

Fredrik Rosenholm,

070-085 22 60, frosenholm@gmail.com

 

 

 

 

Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.