KONTAKT

VÄNGÅVAN

 

Essinge Kyrkväg 3-5

112 65 Stockholm

08-656 34 06

 

plusgiro 774550-8

 

swish: 072-333 44 61

 

parken@parklekenvangavan.se

 

Föräldrakontakt

För dig som har barn på Vängåvans fritids >>

VÄNGÅVANS VÄNNERS STYRELSE

 

ORDFÖRANDE: Fredrik Rosenholm, frosenholm@gmail.com

KASSÖR: Anders Holen, ah@utvecklarbolaget.se

PERSONALANSVAR: tf Daina Lundberg, daina752@gmail.com

INFORMATION- & STYRELSEKONTAKT FÖR KOMMUN OCH STAD: Tove Dumon Wallsten, tovewa@hotmail.com

FIXARANSVARIG: Håkon Vist, hakon_vist@yahoo.no

SUPPLEANT: Daina Lundberg, daina752@gmail.com

VALBEREDNING:Cathrine Åberg och Jessica Holst,

abergcathrine@gmail.com, jessica.holst@kicks.se

VERKSAMHETSCHEF: Sofia Lisiderius, parken@parklekenvangavan.se,

08-656 34 06 (kl 12-17 vardagar)

 

 

 

Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.