KONTAKT

 

 

Välkommen att höra av dig!

VÄNGÅVAN

 

Essinge Kyrkväg 3-5

112 65 Stockholm

08-656 34 06

 

plusgiro 774550-8

 

swish: 072-333 44 61

 

parken@parklekenvangavan.se

 

 

VÄNGÅVANS VÄNNERS STYRELSE

 

ORDFÖRANDE: Petra Andorff, ptandorff@gmail.com

STYRELSELEDAMOT: Cathrine Åberg, abergcathrine@gmail.com

KASSÖR: Kalle Brander, kalle_brander@hotmail.com

FIXARANSVARIG: Anders Notander, a.notander@swipnet.se

INFORMATION:Jessica Holst, jessica.holst@kicks.se

KONTAKT FÖR KOMMUN OCH STAD: Tove Dumon Wallsten, tovewa@hotmail.com

VALBEREDNING: Åsa-Pia Järliden Bergström, asa-pia@hotmail.com

VERKSAMHETSCHEF: Sofia Lisiderius Gustavii, parken@parklekenvangavan.se,

08-656 34 06 (kl 12-17 vardagar)

Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.