Loppis och klädbytardag

 

Loppis

Datum kommer.

 

 

• Ett helt bord 150 kr ett halvt bord 100 kr.

Om loppisen är utomhus så kan man ta med sig eget bord utan kostnad.

 

• Medlem i föreningen Vängåvans Vänner. Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår. Alla

som är med på Vängåvans loppis ska vara medlemmar i föreningen och själva uppvisa

kvitto på inbetalad medlemsavgift.

 

• Bordet uthyrs i befintligt skick. Om ni önskar en duk eller liknande så tar ni själva med er

detta till loppisen.

 

1. Maila oss på parken@parklekenvangavan.se hur stort bord ni önskar hyra så ser vi om

bord finns tillgängliga. Avvakta svar från oss. (bordet är preliminärbokat)

 

2. Ni får svar från oss. (bordet är preliminärbokat men släpps till andra om inte kvitto på

inbetalning inkommit till oss inom tre dagar från vårt svarsdatum)

 

3. Inbetalning av hyra bord. Det är alltid förskottsbetalning på loppisbord. Ingen

återbetalning vid ev avbokning.

a.Svar från oss. När ni fått jakande svar från oss betalar ni hyran av loppisbord till

plusgiro 774550-8 eller kontant på plats i parken.

b.Kontaktuppgifter. Förse Vängåvan med namn och aktuellt telefonnummer till

hyrestagaren.

c.Kvitto på betalning. Ni uppvisar kvitto på betalning till Vängåvan, via mail går bra.

(då är bordet bokat)

d.Bokning klar. Efter uppvisande av kvitto är bordet bokat. Ni får svar på alla mail som

kommer fram till oss. Om ni inte skulle få svar, vänligen maila igen.

 

4. Kom i god tid innan loppis. Ni åtar er att vara här minst 30 minuter innan loppisen börjar,

dvs kl 15,30.

 

5. Avslut av loppis. Stanna vid loppisbordet tills loppisen är slut för dagen, vanligen 2

timmar.

 

6. Efter loppis. Ni bär själva tillbaka bordet ni använt. Ni tar själva hand om ev kvarvarande

saker och material efter loppisen.

 

 

 

MEDLEMSKAP I VÄNGÅVANS VÄNNER, kalenderårsmedlemskap

Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften på 100 kr till plusgiro 774550-8. Medlemsskapet gäller läsårsvis. Ange ditt namn, adress och e-post.

Mejla även dina uppgifter till: parken@parklekenvangavan.se

 

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I FÖRENINGEN!

Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.