Loppis och klädbytardag


Loppis

På Parkfesten 21 maj •   Ett helt bord 150 kr ett halvt bord 100 kr.

    Om loppisen är utomhus så kan man ta med sig eget bord utan kostnad.


•   Medlem i föreningen Vängåvans Vänner. Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår. Alla   

    som är med på Vängåvans loppis ska vara medlemmar i föreningen och själva uppvisa

    kvitto på inbetalad medlemsavgift.


•   Bordet uthyrs i befintligt skick. Om ni önskar en duk eller liknande så tar ni själva med er

    detta till loppisen.


1.  Maila oss på parken@parklekenvangavan.se hur stort bord ni önskar hyra så ser vi om

     bord finns tillgängliga. Avvakta svar från oss. (bordet är preliminärbokat)


2.  Ni får svar från oss. (bordet är preliminärbokat men släpps till andra om inte kvitto på

     inbetalning inkommit till oss inom tre dagar från vårt svarsdatum)


3.  Inbetalning av hyra bord. Det är alltid förskottsbetalning på loppisbord. Ingen

     återbetalning vid ev avbokning.

     a.Svar från oss. När ni fått jakande svar från oss betalar ni hyran av loppisbord till     

        plusgiro 774550-8 eller kontant på plats i parken.

     b.Kontaktuppgifter. Förse Vängåvan med namn och aktuellt telefonnummer till

        hyrestagaren.

     c.Kvitto på betalning. Ni uppvisar kvitto på betalning till Vängåvan, via mail går bra.

        (då är bordet bokat)

     d.Bokning klar. Efter uppvisande av kvitto är bordet bokat. Ni får svar på alla mail som

        kommer fram till oss. Om ni inte skulle få svar, vänligen maila igen.


4.  Kom i god tid innan loppis. Ni åtar er att vara här minst 30 minuter innan loppisen börjar,

     dvs kl 15,30.


5.  Avslut av loppis. Stanna vid loppisbordet tills loppisen är slut för dagen, vanligen 2

     timmar.


6.  Efter loppis. Ni bär själva tillbaka bordet ni använt. Ni tar själva hand om ev kvarvarande

     saker och material efter loppisen.
MEDLEMSKAP I VÄNGÅVANS VÄNNER, kalenderårsmedlemskap

Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften på 100 kr till plusgiro 774550-8. Medlemsskapet gäller läsårsvis. Ange ditt namn, adress och e-post.

Mejla även dina uppgifter till: parken@parklekenvangavan.se


VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I FÖRENINGEN!

Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.