Lovöppet

Lovöppet


Vi erbjuder lovöppet för fritidsklubbsbarnen under skolterminens lovdagar enligt terminer och lov i grundskolan Stockholm, se nedan. Anmälan till lovöppet är obligatorisk. Lovöppet är mellan kl 9–18. Vi har stängt alla kalenderns röda dagar. 

Under lovöppet bjuder vi på varierande lunch, mellanmål och planerade lovaktiviteter.
När vi gör särskilda aktiviteter med barnen eller reser iväg på utflykt bekostar Vängåvan vanligtvis detta.


OBLIGATORISK NÄRVAROANMÄLAN TILL LOVÖPPET

All närvarounder lovet skall föregås av en anmälan till lovöppet, se sista anmälningsdatum för respektive lov. Frånvaroanmälan vid sjukdom under lovöppet måste ske innan kl 10. Frånvaroanmälan sker via mail eller telefon. parken@parklekenvangavan.se 08-656 34 06.

 

Ni får alltid mail, till mailadressen ni anmält till oss, med fråga huruvida ni önskar anmäla ert barn till lovöppet eller ej. 


Om ni önskar barntillsyn under loven gör ni anmälan till oss via mail innan senaste anmälningsdatum. Annars kan vi inte garantera barnet plats. Vi svarar på varje anmälan, så vet ni att just er anmälan kommit fram. 


_________________________________________________________________


Vårterminen 2022 - LOVÖPPET

 • LOVÖPPET: måndag 3 januari – 5 januari . Lovanmälan senast tisdag 23 november.
 • STÄNGT Trettondedag jul: torsdag 6 januari
 • STÄNGT: klämdag fredag 7 januari 
 • STUDIEDAG: 10 januari. Anmälan senast 2 december. Vanligt fritids för de som inte har studiedag. 
 • SPORTLOV (vecka 9): 28 februari och 1 – 4 mars. Obligatorisk anmälan senast 8 februari.
 • PÅSKLOV (vecka 15): 11 – 14 april. Obligatorisk anmälan senast onsdag 23 mars.
 • LOV vid Kristi himmelsfärds dag: 27 maj
 • STUDIEDAG: 10 maj. Obliogatorisk anmälan senast onsdag 4 maj.
 • SOMMARLOV Skolårets sista dag: fredag 10 juni. Vi erbjuder även vanligt fritids för de som inte har sommarlov.  
 • LOVÖPPET (vecka 24): 13 - 17 juni. Obligatorisk anmälan senast onsdag 25 maj. 
 • LOVÖPPET (vecka 25) 20 - 23 juni. Obligatorisk anmälan senast onsdag 25 maj. OBS torsdag 23 juni stänger vi 15:00
 • LOVÖPPET (vecka 26) 27 juni-1 juli. Obligatorisk anmälan senast onsdag 25 maj.
 • STÄNGT: FREDAG 1 JULI V.26 - SÖNDAG 31 JULI V.30
 • LOVÖPPET: (vecka 31) 1-5 augusti. Obligatorisk anmälan senast onsdag 8 juni.
 • LOVÖPPET (vecka 32) 8-12 augusti. Obligatorisk anmälan senast onsdag 8 juni. 
 • LOVÖPPET (vecka 33) 15-17 augusti. Obligatorisk anmälan senast onsdag 8 juni.TERMINER OCH LOV I KOMMUNAL GRUNDSKOLA - STOCKHOLM

Alla kommunala grundskolor har samma datum för de olika loven.


Höstterminen 2022

 • Läsårets första dag: 18 augusti
 • Höstlov (vecka 44): 31 oktober – 4 november
 • Höstterminens sista dag: 22 december

Vårterminen 2023

 • Vårterminens första dag: 9 januari
 • Sportlov (vecka 9): 27–28 februari och 1–3 mars
 • Påsklov (vecka 15): 11–14 april
 • Lov vid Kristi himmelsfärds dag: 19 maj
 • Lov (dag mellan två röda dagar): 5 juni
 • Läsårets sista dag: 13 juni

Höstterminen 2023

 • Läsårets första dag: 21 augusti
 • Höstlov (vecka 44): 30 oktober – 3 november
 • Höstterminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2024

 • Vårterminens första dag: 8 januari
 • Sportlov (vecka 9): 26–29 februari och 1 mars
 • Påsklov (vecka 14): 2–5 april
 • Lov vid Kristi himmelsfärds dag: 10 maj
 • Läsårets sista dag: 12 juni


Öppettider

Ordinarie öppettider skoldagar är kl 12 – 18.


Om du som vårdnadshavare har behov av barnomsorg under Stockholm stads riktlinjer för öppettider, 06:30-18:30  vänligen kontakta oss.

Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.