KONTAKT

VÄNGÅVANS VÄNNERS LEDNING


Verksamhetschef och vd
Sofia Lisiderius

admin@parklekenvangavan.se

08-656 34 06VÄNGÅVANS VÄNNERS STYRELSE


Ordförande och fixaransvarig

Kristina Lockne

kristinalockne@yahoo.se

076-695 97 47

 

Kassör
Christian Gustafsson

christian.e.gustafsson@gmail.com

073-505 08 81

 

Marknadskommunikation, vice ordförande
Helena Jungwirth

helena_jungwirth@hotmail.com

070-524 05 61

 

Personalansvarig
Maya Jollés

m.jolles@laposte.net

072-851 73 51


Sekreterare
Maria Berglin

mariaberglin@gmail.com

070-222 55 26


Suppleant
Anders Gröndahl

anders.grondahl@me.com

073-366 64 66

 

Revisor

Maria Björkling

mariabjorkling@hotmail.com
070-400 28 84

 

Valberedning

Tomas Martinsson

tomas.martinsson@hotmail.com

070-752 69 52


Valberedning
Niclas Holm

holm.niclas@gmail.com

070-888 85 82


Valberedning

Anders Holen

ah@utvecklarbolaget.se

070-916 19 67

Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.