KONTAKT

VÄNGÅVANS VÄNNERS LEDNING


Verksamhetschef

Sofia Lisiderius
admin@parklekenvangavan.se

08-656 34 06VÄNGÅVANS VÄNNERS STYRELSE 2019-2020


Ordförande
Tomas Martinsson

tomas.martinsson@hotmail.com

070-752 69 52

 

Kassör
Anders Holen

ah@utvecklarbolaget.se

070-916 19 67

 

Ledamot och vice ordförande
Dag Åsvärn

dag.asvarn@asvarnenvcon.se
070-650 34 77

 

Ledamot
Madelene Lauritzen

madeleine_lauritzen@yahoo.se

072-505 49 00


Ledamot
Anna Bergstrand

annalkbergstrand@gmail.com

070-635 01 02

 

Ledamot
Niclas Holm

holm.niclas@gmail.com

070-888 85 82

 

Suppleant
Lotta Tiveus

lotta.tiveus@hotmail.com

070-051 52 00


Revisor

Maria Björkling

mariabjorkling@hotmail.com
070-400 28 84


Valberedning

Kerstin Leupold
kerstin@leupold.se
073-903 00 14

Valberedning

Juha Lumpus
juha.lumpus@outlook.com

072-450 06 32Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.

Följ oss på Facebook och Instagram: