KONTAKT

VÄNGÅVANS VÄNNERS LEDNING


Verksamhetschef

Sofia Lisiderius
admin@parklekenvangavan.se

08-656 34 06VÄNGÅVANS VÄNNERS STYRELSE 2021-2022


Ordförande och fixaransvarig
Tomas Martinsson

tomas.martinsson@hotmail.com

070-752 69 52

 

Kassör
Vakant

 

Marknadskommunikation
Helena Jungwirth

helena_jungwirth@hotmail.com

070-524 05 61

 

Personalansvarig
Anna Bergstrand

annalkbergstrand@gmail.com

070-635 01 02

 

Sekreterare
Kristina Lockne

kristinalockne@yahoo.se

076-695 97 47

 

Ledamot
Niclas Holm

holm.niclas@gmail.com

070-888 85 82

  

Suppleant
Maria Berglin

mariaberglin@gmail.com 

070-222 55 26

 

Revisor

Maria Björkling

mariabjorkling@hotmail.com
070-400 28 84

 

Valberedning

Kerstin Leupold
kerstin@leupold.se
073-903 00 14

Valberedning

Anders Holen

ah@utvecklarbolaget.se

070-916 19 67

Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.