KONTAKTVälkommen att höra av dig!

VÄNGÅVAN


Essinge Kyrkväg 3-5

112 65 Stockholm

08-656 34 06


plusgiro 774550-8

swish 123-625 60 69
parken@parklekenvangavan.se


Föräldrakontakt

För dig som har barn på Vängåvans fritids >>

VÄNGÅVANS VÄNNERS LEDNING

Verksamhetschef och vd
Sofia Lisiderius

admin@parklekenvangavan.se

08-656 34 06VÄNGÅVANS VÄNNERS STYRELSE

Ordförande

Helene Brumange

hbrumagne(a)hotmail.com

070-037 30 27

 

Kassör

Therese Haag

dehaag75(a)gmail.com

070-263 11 13

 

Ledamot och vice ordförande

Sara Österlin

saraosterlin(a)googlemail.com

070-675 07 80

 

Personalansvarig

Maya Jollés

m.jolles(a)laposte.net

072-851 73 51


Sekreterare

Maria Berglin

mariaberglin(a)gmail.com

070-222 55 26


Suppleant & fixaransvarig

Anders Gröndahl

anders.grondahl(a)me.com

073-366 64 66


Suppleant

Martin Vall

mjvall68(a)gmail.com

070-898 78 22


Suppleant
Nicoletta Neculcea


Revisor

Maria Björkling

mariabjorkling(a)hotmail.com

070-400 28 84


Revisorssuppleant

Kristina Andersson-Lockne

kristinalockne@yahoo.se

070-397 57 60

 


VALBEREDNING

Valberedning

Maria Berglin

mariaberglin(a)gmail.com

070-222 55 26


Valberedning

Anders Gröndahl

anders.grondahl(a)me.com

073-366 64 66Intresserad av att hjälpa till eller av styrelsearbete?
Kontakta även verksamhetsansvarig Sofia Lisiderius, Vängåvan

parken@parklekenvangavan.se

Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.