Ansökan fritids

Ansökan fritidsklubb för åk 4-6


I år är det många barn i årskurserna och eftersom vi har begränsat antal platser gäller det att vara snabb med anmälan. Nedan finner ni ansökningsblanketten. Skicka in er ansökan så snart som möjligt om ni önskar en plats till höstterminen. Vi behöver information kring barnet och avtalet vill vi ha undertecknat i två exemplar.


Vängåvan på Stora Essingen erbjuder plats för alla barn som går i åk 4-6 plats men företrädesvis för barn som bor eller går i skolan på Stora Essingen. Om ditt barn är skrivet i en annan stadsdel (eller kommun) än Stockholms stad och ni önskar ha barnet inskrivet på Vängåvans fritids måste er hemkommun eller stadsdel godkänna att vi erhåller s.k. mellanstadiepeng för ditt barn. Vänligen meddela oss vid inskrivning om ert barn är inskrivet i annan kommun är Stockholmskommun.


•Avgiften är 750 kr/månad 2022-23 för barn i åk 4 och betalas 11 månader per år. Juli är avgiftsfri. Avgiften är 550 kr/mån för barn i åk 5.

•Avgiften betalas i förskott till vårt plusgirokonto enligt faktura ni erhåller per mail till mailadress ni angivit i ansökan. Ange fakturanummer på inbetalningen.

•Medlemsavgiften i föreningen Vängåvans Vänner är obligatoriskt och avser varje inskrivet barn. Årsavgiften om 100 kr per år faktureras i samband med första fakturan.

• Uppsägning ska ske skriftligen om utträde sker innan barnet går ut åk 6.

Uppsägningstiden är alltid två hela kalendermånader. Barnets plats sägs upp automatisk av Vängåvan då barnet går ut sexan och lovöppet stänger för terminen.


Öppet hus och Föräldramöte på Vängåvan
Vi bjuder in till öppet hus tisdag den 19 april kl 18-20. När ni har skrivit in ert barn hos oss kommer vi att kalla er till ett föräldramöte i början av höstterminen. På föräldramötet får ni ytterligare chans att bekanta er med vår verksamhet, träffa personalen och se vart era barn kommer att tillbringa sina eftermiddagar. Hör gärna av er till parken om ni har frågor innan dess. 

Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.