Ansökan fritids

Ansökan fritidsklubb för åk 4-6


I år är det många barn i årskurserna och eftersom vi har begränsat antal platser gäller det att vara snabb med anmälan. Nedan finner ni ansökningsblanketten. För plats till höstterminen skall ansökan vara oss tillhanda senast den 1 maj. Vi behöver information kring barnet och avtalet vill vi ha undertecknat i två exemplar.


Vängåvan på Stora Essingen erbjuder plats för alla barn som går i åk 4-6 plats men företrädesvis för barn som bor eller går i skolan på Stora Essingen. Om ditt barn är skrivet i en annan stadsdel (eller kommun) än Stockholms stad och ni önskar ha barnet inskrivet på Vängåvans fritids måste er hemkommun eller stadsdel godkänna att vi erhåller s.k. mellanstadiepeng för ditt barn. Vänligen meddela oss vid inskrivning om ert barn är inskrivet i annan kommun är Stockholmskommun.


•Avgiften är 650 kr/månad 2020-21 för barn i åk 4 och betalas 10 månader per år. Juli är avgiftsfri och i augusti betalas reducerad avgift. 550 kr/mån för barn i åk 5.

•Avgiften betalas i förskott till vårt plusgirokonto enligt faktura ni erhåller per mail till mailadress ni angivit i ansökan. Ange fakturanummer på inbetalningen.

•Medlemsavgiften i föreningen Vängåvans Vänner är obligatoriskt när man har sitt barn i fritidsverksamheten och årsavgiften om 100 kr per år faktureras i samband med första fakturan.

• Uppsägning ska ske skriftligen om utträde sker innan barnet går ut åk 6.

Uppsägningstiden är alltid två hela kalendermånader. Barnets plats sägs upp automatisk av Vängåvan då barnet går ut sexan och lovöppet stänger för terminen.


Parkleken är en given mötesplats

för stora och små på Stora Essingen.