FRITIDS åk 4-6

Vängåvans fritids 4-6


Mitt på ön finns vår parklek och fritidsverksamhet för årskurserna 4 till 6 (CM2-5-ème). Ansökningsperioden för fritidsplats med start på höstterminen är öppen mellan den 1 januari till och med den 1 maj. Då ansöker de som går i åk 3 eller CM1 om plats till höstterminen då de börjar i fyran och CM2. Om man önskar plats redan under innevarande skolår kan man skicka in en ansökan. Vi tar in barn i mån av plats. Ansökan finner ni under fliken Ansökan fritidsklubb. Alla ansökningar ska skickas till oss per post, lämnas in i fysisk form eller skickas digitalt. Kontraktet ska vara signerat och i original. Vår postadress är: Vängåvan, Essinge kyrkväg 3, 112 65 Stockholm. Mailadress: parken@parklekenvangavan.se


Antagningsordning till Vängåvans fritids

  1. Ansökningsdatum, ansökningar som kommit Vängåvan tillhanda inom ansökningstiden 1 januari - 1 maj det kalenderår som man önskar börja på fritids.
  2. Närhetsprincipen, boendes på Stora Essingen och boendes på Lilla Essingen.
  3. Om alla eller nästan alla barn i en klass går på Vängåvan får nya barn i denna klass förtur till Vängåvan. 
  4. Styrelseengagemang i Vängåvans Vänners förening. 
    Vängåvan driver parklek, fritids och ungdomsgård – så det finns inget som säger att man ska ha barn eller barn på fritids för att engagera sig i Vängåvans Vänners förening och styrelse. Alla engagerade krafter är välkomna. 
  5. Syskonförtur
  6. Ansökningsdatum efter sista ansökningsdag, turordning.


ENGAGERAD PERSONAL OCH GEMENSKAP

Vängåvan drivs som ett föräldrakooperativ med sex fast anställda. Vi erbjuder engagerad personal som arbetar för att främja kreativitet, eget tänkande och sunda förhållningssätt. Mellanmålen är nyttiga och hemlagade och varje vecka erbjuder vi skapande, sport, lek och musik. I år är det många barn i årskurserna, vilket är kul.


ÖPPETTIDER

Vi har öppet vardagar från när skolorna slutar för dagen enligt klasschema - kl 18.00. Vid schemabrytande aktiviteter försöker vi att anpassa oss efter skolans tider om vi får kännedom om den i god tid innan. När skoldagen slutar för dagen står mellanmålet klart och framdukat. De är både nyttiga och varierade vi erbjuder frukt och grönt dagligen. Under loven har vi lovöppet kl 9.00-18.00 och bjuder då på lunch, mellanmål och aktiviteter.


FÖRÄLDRAMÖTE

Varje hösttermin bjuder vi in till alla nya föräldrar till föräldramöte. Då får vårdnadshavare med barn på fritids möjlighet att bekanta sig med verksamheten, träffa personalen och se var barnen tillbringar sina eftermiddagar. Information om fritids 4-6

Informationsblad om fritids på Vängåvan